Meddelande om planerade avbrott

Service för våra tjänster hålls mellan kl 20.00 till 24.00 den 1:a tisdagen och den 3:e tisdagen i månaden.

Kan jag besvära mig mot ett beslut?

Ja. Om du är missnöjd med något beslut som Fordonsmyndigheten har tagit i något av dina ärenden har du möjlighet besvära dig mot detta beslutet eller begära rättelse.

Bilagan innehåller anvisningar för besvär.

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 16.10.2018