Kan jag besvära mig mot ett beslut?

Ja. Om du är missnöjd med något beslut som Fordonsmyndigheten har tagit i något av dina ärenden har du möjlighet besvära dig mot detta beslutet eller begära rättelse.

Bilagan innehåller anvisningar för besvär.

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 16.10.2018