Transport av efterfordon

Den 1 mars 2018 trädde landskapsförordning (2018:6) om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning i kraft på Åland.

Under bilagor hittar du förordningen som anger under vilka förutsättningar du har rätt att framföra ett efterfordon med dragfordon på väg i Landskapet Åland

Publicerad 9.5.2018
Uppdaterad 9.5.2018