Vad får min släpvagn väga?

Med körkortskategori B: Motorfordon med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst 8 passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn:

  1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller
  2. med en totalvikt som överstiger 750 kg om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Med körkortskategori B-96: Fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.

Med körkortskategori BE: får fordonskombination som består av dragfordon som omfattas av kategori B och släp – eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg. Max tillåten fordonskombinationsvikt: 7000 kg.

Observera! Kontrollera alltid fordonets max tillåtna släpvagnsvikt på registerutdraget.

Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 29.4.2018