Fordonsskatt

Skatten betalas per dag för den tid en person innehar eller äger ett fordon. Detta innebär att fordonets innehavare är skattskyldig. Om ingen innehavare har antecknats för bilen i registret, är ägaren skattskyldig.

Fordonet beläggs med användningsförbud om skatten är obetald.

Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 29.4.2018