Fordonsskatt

Fordonet beläggs med användningsförbud om skatten är obetald.

Mer information om fordonsskatt ges av Statens Ämbetsverk. 

Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 16.1.2019