När du säljer ditt fordon

När du väljer att sälja ditt fordon, ta en kopia på den färdigt ifyllda Anmälningsdelen (Del II). Kopian lämnar du in till ditt försäkringsbolag för att avsluta försäkringen.

Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 29.4.2018