När du säljer ditt fordon

När du väljer att sälja ditt fordon, fyll i Registreringsbevis Del II/Anmälningsdelen och ge till köparen.

Behåll nedre delen ”Anmälan om överlåtelse” samt visa denna del för ditt försäkringsbolag för att avsluta försäkringen.

Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 29.1.2019