Skyldighet att teckna trafikförsäkring

Enligt lagen vidtar försäkringsskyldighet samtidigt som fordonet inköps. Om fordonets förra ägare har haft en trafikförsäkring, fortsätter bolagets ansvar att gälla till förmån för den nye ägaren i 7 dagar efter äganderättens övergång.

Ägarbytet ska anmälas till Fordonsmyndigheten inom 7 dagar. Fordon som är registrerat för trafik, d.v.s. finns i fordonsregistret, ska alltid vara trafikförsäkrat även om det inte är i kördugligt skick.

Försäkringsskyldighet föreligger fastän:

  • Fordonet inte används
  • Besiktningen inte längre gäller
  • Fordonet är skadat eller inte går att köra
  • Fordonets dokument är bristfälliga
  • Köparen är minderårig
  • Köparen är sjuk eller dylikt
Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 29.4.2018