Avgifter

Besiktnings- och registreringsavgifter gällande från 2018

Registreringsavgifter för fordon

  Person-/
Paketbil
Lastbil/Buss Släpvagn Traktor/
Motorredskap
Motorcykel Moped
Registrering 65,00€ 65,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 45,00€
Ägarbyte 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€
Ägarbyte med flera köpebrev 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€
Avställning, personlig service 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€
Avställning, e-tjänst 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€
Påställning, personlig service 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€
Påställning, e-tjänst 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€

Registreringsavgifter för båt

Registrering 15,00€
Ägarbyte 12,00€

Övrigt

Vägning 10,00€ / axel
Taxameterplombering 40,00€
Undervisningsbroms 20,00€

 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 20.4.2018