Avställning av fordon

Med avställning avses att ett fordon som registrerats på Åland tillfälligt tas ur trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonsregistret. Om fordonet aldrig mera kommer att användas i trafik, ska en slutlig avregistrering göras.

Avställningen träder i kraft den dag registeranmälan görs. Under avställningstiden uppbärs ingen fordonsskatt (utom för avställningsdagen). Frågor om fordonets försäkringsskydd och minimipremie för trafikförsäkring under avställningen kan ställas till det egna försäkringsbolaget. Mer information om fordonsskatt ges av Statens Ämbetsverk.

Registeranmälan

Registeranmälan görs i vår e-tjänst Mina fordon på Fordonsmyndigheten med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel.

Registreringsskyltar för bilar ska inte återlämnas i samband med avställningen. Mer information om försäkring ges av försäkringsbolagen.

Avställning

Uppgiften om avställning syns på det senast utskrivna registreringsbeviset för fordonet. Görs avställningen via e-tjänsten erhålls inte något nytt registreringsbevis. Avställningen kan även kontrolleras via Fordonsmyndighetens e-tjänster eller per telefon.

Förändringar som gäller avställda bilar, t.ex. byte av ägare eller innehavare, ska på normalt sätt anmälas till registret inom 7 dagar.

Registeranmälan är avgiftsbelagd.

Den som framför ett avställt fordon i trafik riskerar en tilläggsskatt på minst 1000 euro. Det tillkommer dessutom en förhöjd försäkringspremie. Mer information om fordonsskatt ges av Statens Ämbetsverk. 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 8.1.2019