Besiktningsintervaller

Fordon som besiktades FÖRE den 1 mars 2018 gäller nedanstående:

Slutsiffra Besiktningsmånad
1 Januari, Februari, Mars
2 Februari, Mars, April
3 Mars, April, Maj
4 April, Maj, Juni
5 Juni, Juli, Augusti
6 Augusti, September, Oktober
7 September, Oktober, November
8 Oktober, November, December
9 November, December, Januari
0 December, Januari, Februari

 

Årsbesiktning av person- och paketbilar i privat bruk:

Ibruktagningsår Besiktas Besiktas Besiktas Årlig besiktning fr.o.m. år
2007 2011 2013 2015 2017
2008 2012 2014 2016 2018
2009 2013 2015 2017 2019
2010 2014 2016 2018 2020
2011 2015 2017 2019 2021
2012 2016 2018 2020 2022
2013 2017 2019 2021 2023
2014 2018 2020 2022 2024
2015 2019 2021 2023 2025
2016 2020 2022 2024 2026
2017 2021 2023 2025 2027

Undantag

Släpvagn kopplad till person- eller paketbil och vars totalvikt är över 750kg, skall besiktigas vart annat år, men behöver inte följa slutsiffran utan har hela året på sig.

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 29.11.2018