Besiktningsintervaller

Nya besiktningsregler den 1 mars 2018

Det nya regelverket införs för de fordon som besiktas från den 1 mars 2018. De fordon vars inställelseperiod infaller efter 1 mars 2018 träder de nya reglerna först i kraft efter den besiktningen. Tills dess gäller de gamla inställelseperioderna.

När ska jag besikta nästa gång?

Det nya inställelsesystemet innebär att besiktning styrs av tidsperioder som grundas på senaste besiktningsdatum. Detta innebär att det äldre intervallsystemet som styrs via registernummer upphör.
Det nya regelverket börjar gälla för de fordon som registreras eller besiktas från och med den 1 mars 2018.

Besiktning kan påbörjas tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktas. 
Om du till exempel senast måste besikta ditt fordon i november 2019 så har du alltså möjlighet att få din besiktning gjord under perioden augusti-november 2019.

Person- och paketbil

Nästa besiktning

  • Registreringsdatum före 2004: Inom 14 månader från dagens datum
  • Registreringsdatum 2004 - 2014: Inom 24 månader från dagens datum
  • Registreringsdatum 2015 - 2018: Första besiktning inom 48 månader från bruksdatum

Ett nytt registreringsbevis där det finns angivet när nästa besiktningsperiod infaller skickas per post under år 2018.
 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 29.10.2018