Boka besiktning utan e-identifiering

Glöm inte bort att man kan boka besiktning utan e-identifiering via våra E-tjänster. Allt du behöver är registreringsnummer samt kontrollkoden som finns uppe i det vänstra hörnet på ditt registreringsbevis del 1.

Påställning av fordon

Med påställning avses ett fordon som registrerats och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonsregistret. Fordonets ägare eller innehavare kan göra en registeranmälan om påställning.

Anmälan om påställning kan göras i vår e-tjänst Mina fordon.

Anmälan om påställning av ett fordon kan även göras på Fordonsmyndigheten av fordonets registrerade ägare eller innehavare med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel.

Ägaren eller innehavaren kan ge ett ombud fullmakt att göra anmälan. Om ägaren eller innehavaren själv undertecknar anmälningsdelen kan ombudet lämna anmälan utan fullmakt till Fordonsmyndigheten, men får då inte med sig det utskrivna registreringsbevisets anmälningsdel, utan endast den tekniska delen. Anmälningsdelen sänds till ägaren per post.

Om innehavaren gör en registeranmälan om påställning måste han eller hon få anmälningsdelen från ägaren. Kunden får en ny utskrift av registreringsbeviset med uppgift om påställningen, dock inte om påställningen görs via e-tjänsten.

Anmälan om påställning ska göras innan fordonet tas i bruk.  Anmälan kan inte göras i förväg eller retroaktivt.

Registeranmälan är avgiftsbelagd.

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 5.3.2019