Integritetspolicy för Fordonsmyndigheten

Personuppgiftsansvar

Fordonsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och i sina egna register. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på sidan.

Offentlighetsprincipen

Fordonsmyndigheten är en fristående myndighet under Landskapsregeringen och det innebär att ärenden av ej sekretessbelagd karaktär blir allmänna handlingar.

Personuppgifter

Personuppgifter insamlas inte på hemsidan.

Utlämnande till tredje part

Huvudprincipen är att vi ej överför personligt identifierbar information till utomstående parter.

Undantag enligt dataskyddslagstiftningen kan vara en betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Detsamma gäller i begränsad omfattning tredje part som har avtal med Fordonsmyndigheten för att se fordonsdata de behöver i sin verksamhet.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i vissa fall i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (t.ex. fakturering eller ärendehantering) får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen samt indirekt mäter användarstatistik. Vår användning av cookies kopplas över huvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Rätt att begära information

Vill du veta om Fordonsmyndigheten behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Fordonsmyndigheten och att få uppgifter rättade.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Publicerad 27.4.2018
Uppdaterad 27.4.2018