Boka besiktning utan e-identifiering

Glöm inte bort att man kan boka besiktning utan e-identifiering via våra E-tjänster. Allt du behöver är registreringsnummer samt kontrollkoden som finns uppe i det vänstra hörnet på ditt registreringsbevis del 1.

Inledande teoriprov

Det inledande teoriprovet ska skrivas hos oss på Fordonsmyndigheten innan man ansöker om körkortstillstånd hos Ålands Polismyndighet. För att få skriva provet behöver man ha med sig en giltig legitimation.
Provet består av 30 frågor som omfattar vägmärkeskännedom och trafikens grundregler såsom korsningsregler och väjningsregler. Av dessa 30 frågor får man ha maximalt 6 felaktiga svar för att bli godkänd. Man har 30 minuter på sig att genomföra provet. Vid behov av särskilt stöd vid förarexamen kan provtagaren få upp till 60 minuter på sig att genomföra provet.
Godkänt inledande teoriprov ska antecknas i loggboken.

Som bilagor finns informationsmaterial inför det inledande teoriprovet samt Anvisningar för förarexamen som innehåller mer information om avläggande av inledande teoriprov.

Publicerad 5.3.2019
Uppdaterad 2.4.2019