Tid och plats för körprovet

Det är viktigt att du är i tid till ditt körprov.

Fordonsmyndigheten har en viss avsatt tid för ditt körprov och det är därför viktigt att du kommer förberedd och i tid samt att du är på rätt plats. Om du blir försenad av en eller annan anledning kan Fordonsmyndigheten förskjuta tiden maximalt 10 minuter, därefter ställs provet in och du får boka en ny tid.

Vid körprov för följande körkortskategorier genomförs provet på plats hos Fordonsmyndigheten på Möckelö;

T, AM 120, AM 121, B, B96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Vid körprov för följande körkortskategorier genomförs provet på Mariehamns Flygplats vid parkeringen;

A1, A2 och A.

Publicerad 9.5.2018
Uppdaterad 21.2.2019