Kategori grupp 1

Kategori grupp 1 Ger rätt att köra Ger även behörighet för:
 

Mopeder och lätta fyrhjulingar

 
AM 120 Två- och trehjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.  
AM 121 Lätta fyrhjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.  
 

Motorcyklar med eller utan sidovagn och motordrivna trehjulingar

 
A1 a) Motorcykel vars motor har en cylindervolym på högst 125cm³, med en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en effekt av högst 15 kW.

AM 120
A2 Motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten. a) AM 120

b) A1

A a) Motorcykel

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om körkortshavaren har fyllt 21 år.

a) AM 120

b) A1

c) A2

 

Personbilar

 
B a) Bil med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil får en släpvagn kopplas:

med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller
med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.

b) Motordriven fyrhjuling

c) Trafiktraktor och till den kopplade släpfordon.

a) AM 120

b) AM 121

c) T

B96 Den som har behörighet kategori B och med godkänt resultat har genomgått ett särskilt körprov har rätt att köra en fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4250 kg. En kod för den utökade behörigheten anges på körkortet.

a) AM 120

b) AM 121

c) T

BE Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg.

a) AM 120

b) AM 121

c) T

 

Traktorer

 
T Traktor som inte är trafiktraktor, motorredskap, snöskoter och till dem kopplade släpfordon.  

 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 23.4.2018