Kategori grupp 2

Kategori grupp 2 Ger rätt att köra Ger även behörighet för:

 

Lastbilar

 
C1 Bil som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3500 kg men inte 7500 kg och som är konstruerad och tillverkad för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

a) AM 121

b) T

C1E a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B eller en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12000 kg.

a) AM 121

b) T

c) BE

d) D1E om D innehas

C Bil som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg kopplas.

a) AM 121

b) T

c) C1

CE Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM 121

b) T

c) BE

d) C1E

e) DE, om D innehas

 

Bussar

 
D1 Bil som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

a) AM 121

b) T

D1E Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM 121

b) T

c) BE

D Bil konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

a) AM 121

b) T

c) D1

DE Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) AM 121

b) T

c) BE

d) D1E

 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 23.4.2018