Att tänka på när du tar körkort

Vad måste jag ha med mig vid teoriprovet och körprovet?

Du måste ha med dig Körkortstillståndet, Ansökan om körkort, en korrekt ifylld loggbok samt godkänd legitimation. Saknas något av detta kommer du inte att få genomföra den aktuella delen av förarexamen.

Jag är i behov av särskilt stöd vid examination, hur ska jag göra?

Fordonsmyndigheten erbjuder anpassat teoriprov i förarexamen samt vid det inledande provet. 

När ska jag göra säkerhetskursen?

Säkerhetskursen ska du göra när du har kört de flesta av dina körlektioner och börjar närma dig slutet av din körutbildning. Anledningen till detta är du måste ha insikt hur det är att köra i trafiken för att kunna tillgodogöra dig säkerhetskursen på ett bra sätt.

Hur svårt är det inledande teoriprovet?

Det inledande provet innehåller grundläggande frågor om regler, vägmärken och trafiksituationer. Det finns även frågor om övriga situationer i trafiken så som parkering, vad du ska göra vid en olycka med mera. 

Vad händer om jag blir underkänd på teoriprovet?

Vad som händer är att du tidigast efter två dagar får göra om provet. Det tillkommer också en teoriprovskostnad på 20 Euro.

Hur fungerar det med muntligt teoriprov?

Muntligt teoriprov är precis vad det låter. En förarprövare sitter med dig, förtydligar och förklarar vid behov frågorna och svarsalternativen. Vid behov kan förarprövaren läsa frågorna och svaren. Det finns också en möjlighet för dig att få förlängd provtid utan förarprövares närvaro. Både muntligt prov och förlängd provtid kräver att du uppfyller kraven enligt kraven för krav för avläggande av muntligt teoriprov

Fordonsmyndigheten tillhandahåller inte tolk för teoriprov utan det måste du ordna själv. Kom ihåg att ange att du ska ha ett tolk-prov när du bokar provet hos Fordonsmyndigheten

Hur bedömer ni körprovet för AM120 (moped)?

Provet bedöms efter samma grundregler som för alla andra körprov. Du ska ha tillräcklig kunskap om hur regler ska tillämpas, grupperingar i trafiken och på ett säkert sätt kunna köra mopeden i olika trafikmiljöer.

Får jag göra teoriprovet innan jag är klar med säkerhetsutbildningen?

Svaret på den frågan är nej. Enligt gällande lagstiftning ska säkerhetsutbildningen vara klar innan förarexamen påbörjas. Teoriprovet ingår i förarexamen och därför får du inte göra teoriprovet innan du där klar med säkerhetsutbildningen.

Hur gör vi för att kunna övningsköra hemma?

För att övningsköra hemma måste du ha en godkänd handledare som har gått handledarkursen, klarat handledarprovet hos Fordonsmyndigheten och som är godkänd av Polisen för att vara din handledare. Det som förut kallades mängdkörning finns inte kvar utan det är ovanstående steg som måste göras för att få köra privat.

Hur länge är mitt handledartillstånd giltigt?

Det specifika handledartillståndet du har till en enskild elev upphör när eleven har klarat förarexamen. Din handledarkurs/prov är giltigt i fem år och under denna tid får du ta tre nya elever per år. Polisen måste godkänna att du blir handledare för respektive ny elev som du tar så det är viktigt att komma ihåg att spara intyget från handledarprovet.

Vad ska jag tänka på när jag ska ha mitt körprov för B96/BE?

Det är viktigt att ditt ekipage uppfyller viktkraven. Den gemensamma totalvikten för ekipaget för B96 ska vara inom följande: Mera än 3500kg men inte mera än 4250kg. För BE är det minst 3501kg men inte mera än 7000kg. Det ska också vara en täckt vagn som har en totalvikt på minst 1000kg och en faktiskt vikt av minst 800 kg, det innebär att du eventuellt måste lasta vagnen för att den ska uppnå kravet vid förarexamen.

Det är också viktigt att se till att vagnen uppfyller reglerna med fungerande belysning och bromsar med mera. Se också till att eventuell lastsäkring uppfyller gällande krav. Kom också ihåg att medföra släpets registreringspapper del 1 och även dragfordonets registerpapper.

Observera att du INTE får själv köra ditt provekipage till Fordonsmyndigheten.

Finns det provfordon att hyra/låna på Fordonsmyndigheten?

Nej, vi tillhandahåller inga provfordon.

Hur gör jag för att boka förarexamen?

Om du går via en trafikskola sköter din trafikskola bokningen för förarexamen. Tar du körkort privat bokar du förarexamen genom att kontakta oss på Fordonsmyndigheten. 

 

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 22.10.2018