Nyheter

13.8.2018 - Enklare att registrera sin båt
Ålands landskapsregering har på förslag från Fordonsmyndigheten lättat på dokumentationskraven vid första registrering i vattenfarkostregistret. Bland annat krävs inte längre dokumentet Försäkran om...
Läs mer om Enklare att registrera sin båt ›
18.1.2016 - Nya Besiktningsregler
Den 1 mars 2018 träder nya regler för årsbesiktning ikraft. Det nuvarande regelverket anpassas till gällande EU-lagstiftning.
Läs mer om Nya Besiktningsregler ›