Nyheter

21.9.2018 - Nya registreringsbevis skickas ut
Har du fått ett nytt registreringsbevis på posten? Det beror på att du har besiktat eller registrerat ditt fordon efter den 28 februari i år. I det registreringsbevis du då fick framgår inte när...
Läs mer om Nya registreringsbevis skickas ut ›
13.8.2018 - Enklare att registrera sin båt
Ålands landskapsregering har på förslag från Fordonsmyndigheten lättat på dokumentationskraven vid första registrering i vattenfarkostregistret. Bland annat krävs inte längre dokumentet Försäkran om...
Läs mer om Enklare att registrera sin båt ›
18.1.2016 - Nya Besiktningsregler
Den 1 mars 2018 träder nya regler för årsbesiktning ikraft. Det nuvarande regelverket anpassas till gällande EU-lagstiftning.
Läs mer om Nya Besiktningsregler ›