Meddelande om planerade avbrott

Service för våra tjänster hålls mellan kl 20.00 till 24.00 den 1:a tisdagen och den 3:e tisdagen i månaden.

Vattenfarkostregistret

Den 1 juni 2019 kommer de vattenfarkoster som inte är registreringspliktiga att tas bort ur registret såvida du som ägare inte anmält till Fordonsmyndigheten att du vill att din farkost ska kvarstå i registret. Har du inte redan gjort din anmälan kan du göra det genom att fylla i blanketten och lämna den till oss.

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019