Boka besiktning utan e-identifiering

Glöm inte bort att man kan boka besiktning utan e-identifiering via våra E-tjänster. Allt du behöver är registreringsnummer samt kontrollkoden som finns uppe i det vänstra hörnet på ditt registreringsbevis del 1.

Ändringar av registeruppgifter

Om uppgifterna i registret behöver ändras, exempelvis vid byte av ägare/innehavare eller motor, ska detta anmälas till Fordonsmyndigheten inom 30 dagar. Även ändringar görs på blanketten ”Anmälan till vattenfarkostregistret” som lämnas till oss tillsammans med tillämpliga bilagor.

Vid ägarbyte fordras en oavbruten kedja av överlåtelseintyg (t.ex. köpebrev) från och med den föregående i registret antecknade ägaren. Om farkosten har varit registrerad utomlands en tid är det tillräckligt med överlåtelseintyg från och med den senaste utländska ägaren. Av överlåtelseintyget måste föremålet för köpet och parterna framgå.

Ändras uppgifterna i registreringsbeviset utfärdar Fordonsmyndigheten ett nytt registreringsbevis. Avgiften uppgår till 15 euro.

Publicerad 24.7.2018
Uppdaterad 22.1.2019