Självbyggd farkost

En självbyggd farkost är en farkost som har byggts för eget bruk och som inte saluförs under en femårsperiod efter att den har tagits i bruk. Farkosten måste ha byggts av användaren för eget behov. Fackmän kan dock anlitas för t.ex. el- och maskininstallationer.

En farkost är inte självbyggd, om den beställs av en båtbyggare mot avgift eller gratis, eller om en privatperson bygger den för försäljning. Beakta även att en båt som är byggd av halvfabrikat eller är begagnad och byggs om inte är en självbyggd farkost.

Publicerad 10.8.2018
Uppdaterad 10.8.2018