Vattenfarkostregistret

Fordonsmyndigheten för register över Ålands vattenfarkoster.

Med vattenfarkoster menas:

  • Fritidsbåtar med en skrovlängd på minst 2,5 meter och högst 24 meter, samt
  • Vattenskotrar vars längd understiger 4 meter och drivs av vattenjetmotor
Publicerad 14.6.2018
Uppdaterad 24.7.2018