Avgifter

Besiktningsavgifter för fordon

  Person/Paketbil Lastbil/Buss Släpvagn
Årsbesiktning  35,00 €  45,00 €  30,00-45,00 €
Avgastest Bensin  10,00 €  10,00 €  -
Avgastest Diesel  20,00 €  30,00 €  -
Registreringsbesiktning  60,00-155,00 €  60,00-155,00 €  60,00-155,00 €
Eftergranskning  15,00 €  22,00 €  15,00-22,00 €
Ändringsbesiktning  60,00 €  60,00 €  60,00 €
Bromsbesiktning  110,00 €  110,00 €  110,00 €

 

 

 

Publicerad 29.11.2018
Uppdaterad 8.1.2019