​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Avgifter

Besiktningsavgifter för fordon

  Person/Paketbil Lastbil/Buss Släpvagn Moped
Årsbesiktning  35,00 €  45,00 €  30,00-45,00 €  
Avgastest Bensin  10,00 €  10,00 €  -  
Avgastest Diesel  20,00 €  30,00 €  -  
Registreringsbesiktning  60,00-80,00 €  70,00-155,00 €  60,00-155,00 € 40,00 €
Eftergranskning  15,00 €  22,00 €  15,00-22,00 € 15,00 €
Ändringsbesiktning  60,00 €  60,00 €  60,00 €  
Bromsbesiktning  110,00 €  110,00 €  110,00 €  

Övriga besiktningsavgifter 

Taxameterplombering 40,00 €
Godkännande av undervisningsfordon 20,00 €
Registreringsbesiktning motorcykel, traktor, motorredskap 80,00 €
Vägning av fordon 10,00-20,00 €

 

 

 

Publicerad 29.11.2018
Uppdaterad 13.12.2019