Person- och paketbil

Nästa besiktning om fordonet besiktades EFTER 28 februari 2018

  • Registreringsdatum 2004 eller tidigare: Inom 14 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2005 - 2014: Inom 24 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2015 - 2019: Första besiktning inom 48 månader från bruksdatum*

*Den månad som fordonet första gången blev registrerat.

För fordon som senast besiktades FÖRE den 1 mars 2018 gäller nedanstående:

Slutsiffra Besiktningsmånad
1 Januari, Februari, Mars
2 Februari, Mars, April
3 Mars, April, Maj
4 April, Maj, Juni
5 Juni, Juli, Augusti
6 Augusti, September, Oktober
7 September, Oktober, November
8 Oktober, November, December
9 November, December, Januari
0 December, Januari, Februari

I fordonets registreringsbevis finns angivet när nästa besiktningsperiod infaller.

Besiktning kan påbörjas tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktas. 
Om du till exempel senast måste besikta ditt fordon i november 2019 så har du möjlighet att få din besiktning gjord under perioden augusti-november 2019.

Publicerad 10.1.2019
Uppdaterad 21.2.2019