​​​​​​​Körprov samt övriga åtgärder med anledning av coronaviruset Covid-19

Med omedelbar verkan införs krav på ansiktsmask vid körprov vid Fordonsmyndigheten. Detta med den dagsaktuella situationen rörande Covid-19 på Åland.

Läs mer här om vilka övriga säkerhetsåtgärder vi har infört med anledning av Covid-19.

Personbil och paketbil

Besiktningsintervall för personbil och paketbil

  • Registreringsdatum 2006 eller tidigare: Inom 14 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2007 till 2016: Inom 24 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2017 till 2021: Första besiktning inom 48 månader från bruksdatum*

*Den månad som fordonet första gången blev registrerat.

Besiktning kan påbörjas tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktas. I fordonets registreringsbevis finns angivet när nästa besiktningsperiod infaller.

Om du till exempel senast måste besikta ditt fordon i november 2019 så har du möjlighet att få din besiktning gjord under perioden augusti till november 2019.

Publicerad 10.1.2019
Uppdaterad 12.1.2021