​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Nya besiktningsregler

Nya besiktningsintervaller infördes den 1 mars 2018

Den 1 mars 2018 ändrades landskapslagen om besiktning och registrering. Bland annat ändrades frekvensen för kontrollbesiktning, dvs. hur ofta fordonen ska besiktas. De gamla reglerna gäller till dess fordonet har besiktats efter det att de nya reglerna trädde ikraft.

Det dröjde fram till oktober 2018 innan våra it-system var fullt ut uppdaterade med de nya besiktningsintervallerna. Under perioden mars-oktober var det därför inte möjligt att ange nästa besiktningsperiod på registreringsbeviset. När detta hade åtgärdats skickades därför ett nytt registreringsbevis per post för de aktuella fordonen, där det finns angivet när nästa besiktningsperiod infaller.

När ska jag besikta nästa gång?

Det nya inställelsesystemet innebär att besiktning styrs av tidsperioder som grundas på senaste besiktningsdatum. Detta innebär att det äldre intervallsystemet som styrs via registernummer upphör.
Det nya regelverket börjar gälla för de fordon som registreras eller besiktas från och med den 1 mars 2018.

För person- och paketbilar gäller att besiktningen ska utföras senast 48 månader efter det att bilen togs i bruk för första gången, därefter senast 24 månader efter att den förra besiktningen utfördes. Detta gäller tills bilen är 16 år för då gäller att bilen ska kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående besiktning.

Besiktning kan påbörjas tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktas. Det innebär att inställelsetiden numera är fyra månader.
Om du till exempel senast måste besikta ditt fordon i november 2019 så har du möjlighet att få din besiktning gjord under perioden augusti-november 2019.

Publicerad 29.11.2018
Uppdaterad 14.12.2018