Avgifter

Registreringsavgifter gällande från 2018

Registreringsavgifter för fordon

  Person-/
Paketbil
Lastbil/Buss Släpvagn Traktor/
Motorredskap
Motorcykel Moped
Registrering 65,00€ 65,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 45,00€
Ägarbyte 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€
Ägarbyte med flera köpebrev 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€
Avställning, personlig service 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€
Avställning, e-tjänst 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€
Påställning, personlig service 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€
Påställning, e-tjänst 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€

Registreringsavgifter för vattenfarkost

Registrering 20,00€
Ägarbyte 15,00€

Vägning av fordon

Personbil/Paketbil 15,00€ / fordon
Buss/Lastbil/Tungt släp 20,00€ / fordon
Traktor/Motorredskap 15,00€ / fordon
Lätt släpvagn 10,00€ / fordon
Moped/Motorcykel 10,00€ / fordon

Övrigt

Taxameterplombering 40,00€
Undervisningsbroms 20,00€
Nytt registerutdrag 5,00€ / del
Personlig registreringsskylt bil 907,00€
Personlig registreringsskylt motorcykel 872,00€

 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 8.4.2019