Avgifter

Registrering av fordon

Registreringsanmälan - ägarbyte, innehavarändring eller annan anmälan 15,00 €
Avställning/påställning personlig service 10,00 €
Avställning/påställning självbetjäning e-tjänst 8,00 €
Utskrift av registreringsbevis personlig service 5,00 €/del
Utskrift av registreringsbevis självbetjäning e-tjänst 5,00 €/del
Ansökan om provnummerskylt inkl. skylt 20,00 €

Registreringsskyltar

Registreringsskylt, serietillverkad skylt eller förhandsbeställd

Bil 50,00 €/par
Motorcykel, traktor, motorredskap, släpvagn 35,00 €
Moped 30,00 €

Förekommen eller förstörd skylt

Bil, traktor, motorredskap, släpvagn 40,00 €
Motorcykel 45,00 €
Moped 35,00 €

Personliga regisreringsskyltar

Bil 100,00 €/par
Motorcykel 85,00 €
Dekal till personlig skylt 20,00 €/st
Förekommen eller förstörd skylt bil 75,00 €
Förekommen eller förstörd skylt motorcykel 95,00 €

Övriga avgifter

Tillstånd för personlig registerskylt 727,00 €
Förnyande av tillstånd för personlig skylt 500,00 €

 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 13.12.2019