​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Personbilar per bränsle

Personbilar per bränsle 30.09.2020

Bensin 21 866 st.
Bensin/CNG 14 st.
Bensin/El 86 st.
Bensin/Etanol 93 st.
Biodiesel 0 st.
Diesel/El 1 st.
Diesel 2 951 st.
El 123 st.
Etanol 1 st.

Personbilar per bränsle 31.12.2019

Bensin 21 624 st.
Bensin/CNG 14 st.
Bensin/El 66 st.
Bensin/Etanol 90 st.
Biodiesel 0 st.
Diesel/El 1 st.
Diesel 2 872 st.
El 99 st.
Etanol 1 st.

Personbilar per bränsle 31.12.2018

Bensin 21 421 st.
Bensin/CNG 10 st.
Bensin/El 31 st.
Bensin/Etanol 78 st.
Diesel 2 722 st.
El 66 st.
Etanol 1 st.

 

Publicerad 6.8.2019
Uppdaterad 13.10.2020