Personbilar per bränsle

Personbilar per bränsle 30.09.2019

Bensin 21 537 st.
Bensin/CNG 13 st.
Bensin/El 49 st.
Bensin/Etanol 89 st.
Diesel 2 823 st.
El 92 st.
Etanol 1 st.

Personbilar per bränsle 31.12.2018

Bensin 21 421 st.
Bensin/CNG 10 st.
Bensin/El 31 st.
Bensin/Etanol 78 st.
Diesel 2 722 st.
El 66 st.
Etanol 1 st.

 

Publicerad 6.8.2019
Uppdaterad 4.10.2019