Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Förarexamen

Förarexamen på Åland sker genom Fordonsmyndighetens försorg. Det är Ålands Polismyndighet som utfärdar tillstånd och i slutligen det faktiska körkortet.

Förarexamen sker i enlighet med gällande lagar, förordningar samt direktiv från EU.

Fordonsmyndigheten bedriver ett ständigt kvalitetsarbete för att säkerställa att förarexamen ska vara likvärdig för alla oavsett personliga förutsättningar. Därför tillhandahåller bland annat Fordonsmyndigheten muntligt stöd vid de olika teoriproven under förutsättning att gällande villkor för detta har uppfyllts

Under flikarna hittar du mera information om förarexamen hos Fordonsmyndigheten

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 23.4.2018