Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Åtgärder med anledning av Corona – uppdatering 24/4

Vi värnar om våra kunders och medarbetares hälsa och har därför infört ett antal säkerhetsåtgärder.

Fordonsmyndigheten har rådgjort med landskapsläkaren som bedömer att risken för smittspridning nu är relativt låg eftersom det inte finns någon större samhällssmitta. Som en konsekvens av att detta kan vi nu återuppta verksamhet som varit nedstängd sedan den 1 april. Fordonsmyndigheten följer utvecklingen noga. Om de epidemiologiska förutsättningarna på Åland förändras kan den bedömning vi nu gör komma att revideras.

Körproven återupptas

Från och med onsdagen den 29 april kommer vi återigen att genomföra körprov även för AM121, B-, C- och D-prov i alla varianter. Vi ökar vår kapacitet under en period för att kunna genomföra betydligt fler prov än normalt. Bokningen öppnar måndagen den 27 april klockan 08.15.

Följande säkerhetsåtgärder vidtas:

  • Kunden ska bekräfta att den är helt frisk.
  • Bilen ska vädras ur – det görs lämpligast under säkerhetskontrollen om det inte skett före provet
  • Engångshandskar ska användas av föraprövaren

Muntliga teoriprov återupptas

Från och med onsdagen den 29 april kommer vi återigen att genomföra muntliga teoriprov, inkl. prov med tolk.

Följande säkerhetsåtgärder vidtas:

  • Kunden ska bekräfta att den är helt frisk.
  • Kunden ska sprita händerna innan provet påbörjas
  • En plexiglasskiva placeras mellan förarprövare och examinand

Kundbetjäningen öppnar för besök

Från och med måndagen den 4 maj är kundbetjäningen återigen öppen för besök. Kunderna uppmuntras dock att fortsatt sköta sina ärenden via våra e-tjänster, betala besiktningar i förväg och att i första hand kontakta oss via mail eller telefon.

Säkerhetsåtgärder

  • Högst två samtidiga kunder i kundmottagningen. Kunderna väntar på sin tur utomhus.
  • Plexiglas mellan personal och kund
  • Avståndsmarkeringar på golvet
  • Kortbetalningar i första hand

Besiktning – verksamheten fortlöper

De åtgärder vi redan har satt in fortsätter. Engångshandskar används, kunderna väntar utanför etc.

Publicerad 24.4.2020
Uppdaterad 24.4.2020