Fordonsmyndigheten söker en myndighetsjurist

Fordonsmyndigheten söker just nu en myndighetsjurist. Myndighetsjuristen har det övergripande ansvaret för juridiska frågeställningar inom myndigheten och arbetar med ett brett spektrum av frågor såsom förvaltningsrätt, EU-rättsliga frågor, upphandling, offentlighet och sekretess, dataskyddslagstiftning och avtalsrätt.

Läs mer om tjänsten som myndighetsjurist