Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Lagändringar från 1 januari 2020

Lagändringar från 1 januari 2020

Från den 1 januari 2020 sker det förändringar angående körrätter på körkort. Dessutom förändras regelverket för övningskörning och körprovet.

Här nedan anges i korthet de förändringar som sker i paragrafer som rör förarexamen och fordon man har rätt att köra. Under varje paragraf finns också en förklarande text.

Hela lagtexten finns under länken nedan:

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/...

Körkortslag (2015:88) för Åland

5§ Körkortskategorier

AM 121

Ger även rätt att köra: Traktor i fordonskategori T3b med totalvikt under 600 kg och med högsta konstruktiva hastighet av 60 km/h inklusive kopplat släpfordon.

B                                                       

Ändrade traktorregler: Traktor totalvikt max 3500 kg och hastighet över 60 km/h inklusive kopplat släpfordon

T                                                       

Ändrade traktorregler: Gäller ej för traktorbil. Ger rätt att köra traktor i kategori AM 121, motorredskap och snöskoter inklusive kopplat släpfordon

C1                                                    

Ändrade traktorregler: Traktor totalvikt över 3500 kg men inte över 7500 kg och hastighet över 60 km/h inklusive kopplat släpfordon.

C                                                       

Ändrade traktorregler: Traktor totalvikt över 7500 kg och hastighet över 60 km/h inklusive kopplat släpfordon.

 

Vad som tillkommit är att rätten att framföra olika traktorer har angivits i respektive körkortsbehörighet. AM121 har förut inte gett rätt att framföra traktorregistrerade fordon överhuvudtaget men ger från och med lagens införande rätt att framföra Traktorregistrerade T3b fordon.

I körkortsklasserna B, C1 och C läggs viktbegränsningar in på traktorns totalvikt vilket är nytt.

T-körkort ger rätt att framföra traktorregistrerade T3b fordon.

22 § Utrustning vid övningskörning

Mopedbil, traktorbil, personbil eller paketbil som används för privat övningskörning ska ha dubbelkommando eller nödbroms och godkännas av FMÅ.

Det ska finnas en inre och yttre backspegel som är avsedd för handledaren eller trafikläraren.

Det som förändrats är att från och med 1 januari 2020 krävs det dubbelkommando eller nödbroms även i mopedbil. Det har också tillkommit ett krav på extra speglar avsedda för handledaren/trafikläraren förutom de som är originalmonterade på fordonet på mopedbil, traktorbil, person- eller paketbil.

Så framledes måste även de som ska övningsköra privat montera in broms, extra speglar och komma till Fordonsmyndigheten och få sitt fordon godkänt.

25 § Förutsättning för att få avlägga förarexamen

Det fordon som ska användas vid förexamen ska ha samma utrustning som ett fordon som används vid privat övningskörning.

Denna paragraf har fått ett tillägg där det har tillkommit att fordon i kategori AM121 och B-kategori ska ha nödbroms alternativt dubbelkommando samt extra speglar vid körprovet.

Övergångsregel

Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar till att köra en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor/jordbrukstraktor då den används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (FFS 1280/2003).

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 16.3.2020