Myndighetsjurist

Fordonsmyndigheten arbetar för en säker vägtrafik med låg miljöpåverkan på Åland. Genom vår besiktningsverksamhet kontrollerar vi att de fordon som används på våra vägar uppfyller de säkerhets- och miljökrav som gäller. Vi genomför körprov och utövar tillsyn över trafikskolor för att säkerställa att Ålands förare har den kunskap som krävs. Vi för register över fordon, vattenfarkoster och körkort. Vi är 15 anställda och har egna lokaler i Möckelö.

Ditt nya jobb

Du har det övergripande ansvaret för juridiska frågeställningar inom myndigheten och svarar självständigt för juridiska bedömningar. Du får möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av frågor såsom förvaltningsrätt, EU-rättsliga frågor, upphandling, offentlighet och sekretess, dataskyddslagstiftning och avtalsrätt. Du fungerar som kvalificerat stöd till hela myndigheten när det gäller tolkningar av de lagar och förordningar m.m. som reglerar myndighetens verksamhet.

Som myndighetsjurist arbetar du självständigt med stort eget ansvar. Du är direkt underställd myndighetschefen och rapporterar till denne.

Kravprofil

Vi söker dig som har

  • juristexamen eller annan för befattningen likvärdig juridisk utbildning.
  • minst två års relevant arbetslivserfarenhet

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är nödvändigt att du har god förmåga att kommunicera väl på svenska, både skriftligt och muntligen. Du behöver vara självständig, initiativrik och drivande samt ha lätt för att samarbeta med andra professioner. En fördel är om du har viss kunskap om fordon.

Lön och tillträde

Tillträde den 01.01.2023 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en prövotid. Grundlön inkl. ålderstillägg och allmänt tillägg uppgår för närvarande till 3826,26–4886,26 euro + allmänt tillägg 121,24. vid 100 % tjänstgöring.

Tjänsten är en heltidstjänst, men vi kan även erbjuda möjligheten att arbeta deltid.

Ansökan

Din ansökan och meritförteckning ska vara Fordonsmyndigheten tillhanda senast onsdagen den 30/11 2022 kl. 16.00

Ansökningshandlingarna sänder du till myndighet@fma.ax
eller till Fordonsmyndigheten, Möckelövägen 58, AX-221 20 Mariehamn

För ytterligare information är du välkommen att kontakta myndighetschef Per Eriksson, telefon 018-525 844