Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Från och med den 1 april har vår kundtjänst stängt för besök. Klicka på länken nedan för att få reda på hur du kan uträtta dina ärenden du har hos oss. Observera att besiktningsavgiften inte kan betalas på plats utan måste vara betald på förhand.

https://www.fma.ax/samlad-information-gallande-coronaviruset-covid-19

CE-märkning

I juni 1998 blev det lag på att alla fritidsbåtar 2,5–24 meter långa ska vara CE-märkta. Detta innebär att alla nya och importerade fritidsbåtar ska vara provade och CE-märkta av tillverkaren eller importören. Undantagna är de båtar som fanns på marknaden inom EES-området innan kraven om CE-märkning blev tvingande.

Att en produkt är CE-märkt betyder att den som har ansvaret för CE-märkningen garanterar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Utan CE-märket får produkten inte släppas ut på EES-marknaden.

De krav som ska uppfyllas för CE-märkning har ändrats över tid, i takt med att EU-lagstiftningen ändrats:

Efter 17 januari 2017

Båtar som placeras på marknaden efter 17 juni 2017 ska uppfylla kraven enligt RCD 2013/53/EU. I detta direktiv har kraven kring utsläpp av avgasemissioner blivit striktare. I praktiken är det bara motorer utrustade med katalysator uppfyller kraven.

1 januari 2005 till 17 januari 2017

Båtar som placerades på marknaden mellan den 1 januari 2005 och 17 januari 2017 ska uppfylla kraven i RCD 94/25/EC och 2003/44/EC. Dessa båtar behöver bland annat uppfylla avgaskrav enligt 2003/44/EC.

6 juni 1998 till 31 december 2004

Båtar som placerades på marknaden mellan den 16 juni 1998 och 31 december 2004 ska uppfylla kraven enligt RCD 94/25/EC. I detta direktiv finns inga krav på motorer kring buller eller avgasutsläpp.

Före den 16 juni 1998

Båtar som placerades på marknaden eller togs i bruk före den 16 juni 1998 behöver inte CE-märkas eftersom de fanns på marknaden innan första direktivet trädde ikraft.

Publicerad 26.7.2018
Uppdaterad 22.1.2019