​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

CE-märkning

I juni 1998 blev det lag på att alla fritidsbåtar 2,5–24 meter långa ska vara CE-märkta. Detta innebär att alla nya och importerade fritidsbåtar ska vara provade och CE-märkta av tillverkaren eller importören. Undantagna är de båtar som fanns på marknaden inom EES-området innan kraven om CE-märkning blev tvingande.

Att en produkt är CE-märkt betyder att den som har ansvaret för CE-märkningen garanterar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Utan CE-märket får produkten inte släppas ut på EES-marknaden.

De krav som ska uppfyllas för CE-märkning har ändrats över tid, i takt med att EU-lagstiftningen ändrats:

Efter 17 januari 2017

Båtar som placeras på marknaden efter 17 juni 2017 ska uppfylla kraven enligt RCD 2013/53/EU. I detta direktiv har kraven kring utsläpp av avgasemissioner blivit striktare. I praktiken är det bara motorer utrustade med katalysator uppfyller kraven.

1 januari 2005 till 17 januari 2017

Båtar som placerades på marknaden mellan den 1 januari 2005 och 17 januari 2017 ska uppfylla kraven i RCD 94/25/EC och 2003/44/EC. Dessa båtar behöver bland annat uppfylla avgaskrav enligt 2003/44/EC.

6 juni 1998 till 31 december 2004

Båtar som placerades på marknaden mellan den 16 juni 1998 och 31 december 2004 ska uppfylla kraven enligt RCD 94/25/EC. I detta direktiv finns inga krav på motorer kring buller eller avgasutsläpp.

Före den 16 juni 1998

Båtar som placerades på marknaden eller togs i bruk före den 16 juni 1998 behöver inte CE-märkas eftersom de fanns på marknaden innan första direktivet trädde ikraft.

Publicerad 26.7.2018
Uppdaterad 22.1.2019