Import av fordon

När ett från Sverige eller Finland importerat fordon registreras på Åland skall den person som önskar registrera fordonet ha med sig följande handlingar:

  • Registreringsbevis: Del 1 (teknisk del) och Del 2 (anmälningsdel) av registreringsbeviset. Registreringsbevisen ska vara i original, kopior godkänns inte. Är fordonet avregistrerat räcker det med Del 1 av registreringsbeviset vid registrering på Åland.
  • Överlåtelsebevis: Om anmälningsdelen inte har använts som överlåtelsebevis skall ett separat överlåtelsebevis bifogas vid registrering. Överlåtelsebeviset ska vara undertecknat av säljaren och köparen samt vara daterat.
  • Tullhandlingar: Beslut om bilskatt och förtullningsbeslut ska bifogas. Observera att beslut om bilskatt inte behövs för fordon registrerade i Finland. I dessa fall ska det bifogas ett förtullningsbeslut.
  • Trafikförsäkring: En trafikförsäkring ska vara tecknad och ett bevismärke/försäkringsansökan bifogas vid registrering.

 

Anmäla Bilskatt:

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 29.4.2018