Meddelande om planerade avbrott

Service för våra tjänster hålls mellan kl 20.00 till 24.00 den 1:a tisdagen och den 3:e tisdagen i månaden.

Import av fordon

       När ett fordon importeras och skall registreras på Åland skall den person som önskar
       registrera fordonet ha med sig följande handlingar:
 

  • Registreringsbevis: Del 1 (teknisk del) och Del 2 (anmälningsdel) av registreringsbeviset. Registreringsbevisen ska vara i original, kopior godkänns inte. Är fordonet avregistrerat räcker det med Del 1 av registreringsbeviset vid registrering på Åland.
     
  • Överlåtelsebevis: Om anmälningsdelen inte har använts som överlåtelsebevis skall ett separat överlåtelsebevis bifogas vid registrering. Överlåtelsebeviset ska vara undertecknat av säljaren och köparen samt vara daterat.
     
  • Trafikförsäkring: En trafikförsäkring ska vara tecknad och ett bevismärke/försäkringsansökan bifogas vid registrering
     
  • Övriga handlingar: Kontantkunds beskattningsbeslut/Förtullningsbeslut (från Tullen) ska bifogas. 

       Fordonet måste få registreringstillstånd från Skatteförvaltningen.

       Observera att registreringstillstånd inte behövs för fordon registrerade i Finland.

 

      Anmäla Bilskatt:

      Bilskatt Vero

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 21.2.2019