Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna under respektive ämnesområde.

Hittar du inte det du söker kontakta oss på Fordonsmyndigheten antingen via telefon, e-post, eller varför inte komma in till oss.

Fordon

När ska vinterdäck användas?

På person- och paketbilar skall under December, Januari och Februari användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm.

När får jag använda dubbdäck?

Dubbdäck får användas från den 15 oktober till och med den 15 april. Dubbdäck får även användas under annan tid om det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar användning av dubbdäck.

Dubbdäck får även användas under annan tid på utryckningsfordon, på bärgningsbilar och på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt vid tillfälliga förflyttningar i samband med handel med bilar eller vid reparation eller besiktning av bilar eller släpvagnar.

Vad får min släpvagn väga?

Med körkortskategori B: Motorfordon med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst 8 passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn:

  1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller
  2. med en totalvikt som överstiger 750 kg om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Med körkortskategori B-96: Fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.

Med körkortskategori BE: får fordonskombination som består av dragfordon som omfattas av kategori B och släp – eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg. Max tillåten fordonskombinationsvikt: 7000 kg.

Observera! Kontrollera alltid fordonets max tillåtna släpvagnsvikt på registerutdraget.

Hur går jag tillväga för att veteranbesikta mitt fordon?

Om du funderar på att veteranbesikta ditt fordon, så finns det i dagsläget två veteranbesiktningsorgan du kan vända dig till.

Klicka på länkarna nedan för mera information.

Ålands veterantraktorklubb

Ålands Motorklubb

 

Under bilagor hittar du riktlinje för godkännande av veteranfordon. 

Övrigt

Kan jag besvära mig mot ett beslut?

Ja. Om du är missnöjd med något beslut som Fordonsmyndigheten har tagit i något av dina ärenden har du möjlighet besvära dig mot detta beslutet eller begära rättelse.

Klicka här så får du reda på hur du ska gå till väga. 

 

Publicerad 13.4.2018
Uppdaterad 1.2.2019