Den 1 mars 2018 träder nya regler för årsbesiktning ikraft. Det nuvarande regelverket anpassas till gällande EU-lagstiftning.