Inför förarexamen

När du kommer till Fordonsmyndigheten för att påbörja din förarexamen se till att vara ordentligt förberedd och påläst. Du måste också ha alla dokument med dig när du kommer hit.

Dessa dokument är följande;

  1. Ansökan om körkortstillstånd
  2. Ansökan om körkort
  3. En korrekt ifylld loggbok
  4. Giltig legitimation eller giltigt körkort (är din ansökan om körkort försedd med foto och stämplad av polisen är denna också giltig)

Om du saknar något av ovanstående kommer du inte att få påbörja din förarexamen utan måste boka en ny tid.

Teoriprov

Teoriprovet består av 50 frågor. Av dessa frågor handlar 30 frågor om trafikkunskaper och övriga 20 frågor är specifika för den kategori av körkort som du skriver provet för.

Av dessa 50 frågor får du ha maximalt 10 felaktiga svar för att bli godkänd.

Teoriprovet är giltigt i 6 månader efter att provet har avlagts. 

Körprov

Alla körprov, förutom prov för traktor, sker på samma sätt. Du börjar med en hel eller delar av säkerhetskontrollen av ditt fordon, därefter sker manöverprov för att slutligen utföra körning i trafik.

Säkerhetskontrollen är en del av förarexamen och det är därför viktigt att du har kunskaper i vad som kontrolleras ur ett trafiksäkerhetsperspektiv samt har kännedom om varför kontrollen ska göras.

Manöverprovet skiljer sig mellan olika fordonskategorier men syftet är att säkerställa att du behärskar manövrering av det aktuell fordonet.

Körningen i trafik sker enligt anvisningar som du får av förarprövaren men all körning sker på ditt ansvar. För körkort i kategori T är det ingen körning i trafik.

Förarprövaren kommer att förklara i förväg hur det går till samt när provet är avslutat kommer du att få besked om hur din körning har gått samt feedback på din körning.

Observera att Fordonsmyndigheten inte tillhandahåller någon form av provfordon.

Som bilagor hittar du Anvisningar för förarexamen där det anges krav för teori- och körprov samt anvisningar för manöverbanor.

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 21.2.2019