När ska jag besikta min personbil eller paketbil

Besiktningsintervall för personbil och paketbil

  • Registreringsdatum 2007 eller tidigare: Inom 14 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2008 till 2017: Inom 24 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2018 till 2022: Första besiktning inom 48 månader från bruksdatum*

*Den månad som fordonet första gången blev registrerat.

Besiktning kan påbörjas tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktas. I fordonets registreringsbevis finns angivet när nästa besiktningsperiod infaller.

Om du till exempel senast måste besikta ditt fordon i november 2019 så har du möjlighet att få din besiktning gjord under perioden augusti till november 2019.

Publicerad 10.1.2019
Uppdaterad 31.12.2021