Åtgärder med anledning av coronaviruset Covid-19

Från och med 3 mars till och med 14 mars genomförs inga muntliga teoriprov eller körprov för behörigheterna AM 121, B-, C- och D-prov i alla varianter. 
Detta med den dagsaktuella situationen rörande Covid-19 på Åland.

Läs mer här om vilka övriga säkerhetsåtgärder vi har infört med anledning av Covid-19.

När ska jag besikta min personbil eller paketbil

Besiktningsintervall för personbil och paketbil

  • Registreringsdatum 2006 eller tidigare: Inom 14 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2007 till 2016: Inom 24 månader från senaste besiktningsdag
  • Registreringsdatum 2017 till 2021: Första besiktning inom 48 månader från bruksdatum*

*Den månad som fordonet första gången blev registrerat.

Besiktning kan påbörjas tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktas. I fordonets registreringsbevis finns angivet när nästa besiktningsperiod infaller.

Om du till exempel senast måste besikta ditt fordon i november 2019 så har du möjlighet att få din besiktning gjord under perioden augusti till november 2019.

Publicerad 10.1.2019
Uppdaterad 25.1.2021