Ägarbyte

Ägarbyte sker på Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II).

Uppgifter om den nya ägaren samt överlåtelsedatum antecknas i avsedda fält. Det behöver tecknas en trafikförsäkring för fordonet innan man anmäler byte av ägare vid Fordonsmyndigheten. Ägarbytet ska bekräftas med underskrift av både den ägare som finns antecknad i registret och den nya ägaren.

Tillägg, byte eller strykning av innehavare

Då en innehavare för fordonet anmäls, antecknas uppgifter om innehavaren samt datum för överlåtelsen av besittningsrätten. För fordonet ska tecknas trafikförsäkring. Den ägare som finns antecknad i registret undertecknar anmälan.

När du säljer ditt fordon

När du väljer att sälja ditt fordon, fyll i Registreringsbevis Del II Anmälningsdelen och ge till köparen.

Behåll nedre delen ”Anmälan om överlåtelse” samt visa denna del för ditt försäkringsbolag för att avsluta försäkringen.

Tidigare ägares anmälan

Vid försäljning av fordonet fyll i ”Anmälan om överlåtelse” som finns nertill på Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II). Om köparen inte gör registreringsanmälan, kan den tidigare ägaren bevisa försäljningen genom att göra anmälan om överlåtelse till Fordonsmyndigheten. Anmälan om överlåtelse, som antecknats i registret, avbryter säljarens ansvar för fordonsskatten.