Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Avregistrering av fordon

Om du väljer att avregistrera ditt fordon gäller följande:

Person- eller paketbilar:

Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II) och registerskyltarna återlämnas till Fordonsmyndigheten. Till anmälan om avregistrering ska även ett skrotningsintyg från en auktoriserad skrotningsfirma bifogas. Den ägare som finns antecknad i registret ska underteckna på Anmälningsdelen (Del II) för avregistrering. Tekniska delen (Del l) bör samtidigt uppvisas.

Övriga fordon:

Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II) och registerskylten återlämnas till Fordonsmyndigheten. Samtidigt intygar ägaren att fordonet inte längre existerar.
Detta gäller sedan 10.1.2013.

 

Publicerad 29.4.2018
Uppdaterad 29.4.2018