Avregistrering av fordon

Om du väljer att avregistrera ditt fordon gäller följande:

Personbilar eller paketbilar:

Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II) och registerskyltarna återlämnas till Fordonsmyndigheten. Till anmälan om avregistrering ska även ett skrotningsintyg från en auktoriserad skrotningsfirma bifogas. Den ägare som finns antecknad i registret ska underteckna på Anmälningsdelen (Del II) för avregistrering. Tekniska delen (Del l) bör samtidigt uppvisas.

Övriga fordon:

Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II) och registerskylten återlämnas till Fordonsmyndigheten. Samtidigt intygar ägaren att fordonet inte längre existerar.
Detta gäller sedan 10.1.2013.