Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna under respektive ämnesområde.

Hittar du inte det du söker kontakta oss på Fordonsmyndigheten antingen via telefon, e-post, eller varför inte komma in till oss.

Fordon

När ska vinterdäck användas?

På personbilar och paketbilar skall under december, januari och februari användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm.

När får jag använda dubbdäck?

Dubbdäck får användas från den 15 oktober till och med den 15 april. Dubbdäck får även användas under annan tid om det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar användning av dubbdäck.

Dubbdäck får även användas under annan tid på utryckningsfordon, på bärgningsbilar och på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt vid tillfälliga förflyttningar i samband med handel med bilar eller vid reparation eller besiktning av bilar eller släpvagnar.

Vad får min släpvagn väga?

Med körkortskategori B: Motorfordon med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst 8 passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn:

  1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller
  2. med en totalvikt som överstiger 750 kg om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Med körkortskategori B-96: Fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.

Med körkortskategori BE: får fordonskombination som består av dragfordon som omfattas av kategori B och släp – eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg. Max tillåten fordonskombinationsvikt: 7000 kg.

Observera! Kontrollera alltid fordonets max tillåtna släpvagnsvikt på registerutdraget.

Hur går jag tillväga för att veteranbesikta mitt fordon? 

Om du funderar på att veteranbesikta ditt fordon, så finns det i dagsläget två veteranbesiktningsorgan du kan vända dig till.

Klicka på länkarna nedan för mera information.

Ålands veterantraktorklubb

Ålands Motorklubb

Vad händer om man ej besiktar sitt fordon i tid?

I ditt registreringsbevis anges sista månad för besiktning. Är fordonet ej besiktat denna månad så inträder körförbud

Körkort

Hur gör vi för att kunna övningsköra hemma?

För att övningsköra hemma måste du ha en godkänd handledare som har gått handledarkursen, klarat handledarprovet hos Fordonsmyndigheten och som är godkänd av Polisen för att vara din handledare. Det som förut kallades mängdkörning finns inte kvar utan det är ovanstående steg som måste göras för att få köra privat. Är fordonet som ska användas vid övningskörning en mopedbil, traktorbil, personbil eller paketbil ska fordonet vara utrustat med dubbelkommando till fordonets fotbroms eller ha en separat bromsspak kopplad till fotbromsen samt ha en inre och yttre backspegel avsedd för handledaren. 

Hur länge är mitt handledartillstånd giltigt?

Det specifika handledartillståndet du har till en enskild elev upphör när eleven har klarat förarexamen. Din handledarkurs/prov är giltigt i fem år och under denna tid får du ta tre nya elever per år. Polisen måste godkänna att du blir handledare för respektive ny elev som du tar så det är viktigt att komma ihåg att spara intyget från handledarprovet.

När ska jag göra säkerhetskursen?

Säkerhetskursen ska du göra när du har kört de flesta av dina körlektioner och börjar närma dig slutet av din körutbildning. Anledningen till detta är du måste ha insikt hur det är att köra i trafiken för att kunna tillgodogöra dig säkerhetskursen på ett bra sätt.

Får jag göra teoriprovet innan jag är klar med säkerhetsutbildningen?

Nej, enligt gällande lagstiftning ska säkerhetsutbildningen vara klar innan förarexamen påbörjas. Teoriprovet ingår i förarexamen och därför får du inte göra teoriprovet innan du där klar med säkerhetsutbildningen.

Hur gör jag för att boka förarexamen?

Om du går via en trafikskola sköter din trafikskola bokningen för förarexamen. Tar du körkort privat bokar du förarexamen genom att kontakta oss på Fordonsmyndigheten, 018 - 525 840

Vad måste jag ha med mig vid teoriprovet och körprovet?

Du måste ha med dig körkortstillståndet, ansökan om körkort, en korrekt ifylld loggbok samt godkänd legitimation. Saknas något av detta kommer du inte att få genomföra den aktuella delen av förarexamen.

Hur fungerar det med muntligt teoriprov?

Muntligt teoriprov är precis vad det låter. En förarprövare sitter med dig, förtydligar och förklarar vid behov frågorna och svarsalternativen. Vid behov kan förarprövaren läsa frågorna och svaren. Det finns också en möjlighet för dig att få förlängd provtid utan förarprövares närvaro. Både muntligt prov och förlängd provtid kräver att du uppfyller kraven enligt kraven för krav för avläggande av muntligt teoriprov

Fordonsmyndigheten tillhandahåller inte tolk för teoriprov utan det måste du ordna själv. Kom ihåg att ange att du ska ha ett tolk-prov när du bokar provet hos Fordonsmyndigheten

Jag är i behov av särskilt stöd vid examination, hur ska jag göra?

Fordonsmyndigheten erbjuder anpassat teoriprov i förarexamen samt vid det inledande provet. Ring oss på 018 - 525 840 så berättar vi mer.

Vad händer om jag blir underkänd på teoriprovet?

Vad som händer är att du tidigast efter två dagar får göra om provet. Det tillkommer också en teoriprovskostnad på 20 Euro.

Vad ska jag tänka på när jag ska ha mitt körprov för B96 eller BE?

Det är viktigt att ditt ekipage uppfyller viktkraven. Den gemensamma totalvikten för ekipaget för B96 ska vara inom följande: Mera än 3500kg men inte mera än 4250kg. För BE är det minst 3501kg men inte mera än 7000kg. Det ska också vara en täckt vagn som har en totalvikt på minst 1000kg och en faktiskt vikt av minst 800 kg, det innebär att du eventuellt måste lasta vagnen för att den ska uppnå kravet vid förarexamen.

Det är också viktigt att se till att vagnen uppfyller reglerna med fungerande belysning och bromsar med mera. Se också till att eventuell lastsäkring uppfyller gällande krav. Kom också ihåg att medföra släpets registreringspapper del 1 och även dragfordonets registerpapper.

Observera att du INTE får själv köra ditt provekipage till Fordonsmyndigheten.

Finns det provfordon att hyra/låna på Fordonsmyndigheten?

Nej, vi tillhandahåller inga provfordon.

Övrigt

Kan jag besvära mig mot ett beslut?

Ja. Om du är missnöjd med något beslut som Fordonsmyndigheten har tagit i något av dina ärenden har du möjlighet besvära dig mot detta beslutet.

Här finns Fordonsmyndighetens besvärsanvisning.

Var hittar jag uppgifter om mitt fordon? 

Via våra E-tjänster 
Här kan du söka uppgifter om ditt eget eller andras fordon samt boka besiktning, ställa av och på ditt fordon, mm. För att komma åt alla funktioner på e-plattformen behöver du logga in på Mina fordon, genom att identifiera dig via din bank.