Avställning och påställning av fordon

Avställning

Med avställning avses att ett fordon som registrerats på Åland tillfälligt tas ur trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonsregistret. Om fordonet aldrig mera kommer att användas i trafik, ska en slutlig avregistrering göras.

Avställningen träder i kraft den dag registeranmälan görs. Under avställningstiden uppbärs ingen fordonsskatt (utom för avställningsdagen). Frågor om fordonets försäkringsskydd och minimipremie för trafikförsäkring under avställningen kan ställas till det egna försäkringsbolaget. Mer information om fordonsskatt ges av Statens Ämbetsverk.

Uppgiften om avställning syns på det senast utskrivna registreringsbeviset för fordonet. Görs avställningen via e-tjänsten erhålls inte något nytt registreringsbevis. Avställningen kan även kontrolleras via Fordonsmyndighetens E-tjänster eller per telefon.

Förändringar som gäller avställda bilar, t.ex. byte av ägare eller innehavare, ska på normalt sätt anmälas till registret inom 7 dagar.

Registeranmälan är avgiftsbelagd.

Den som framför ett avställt fordon i trafik riskerar en tilläggsskatt på minst 1000 euro. Det tillkommer dessutom en förhöjd försäkringspremie. Mer information om fordonsskatt ges av Statens Ämbetsverk. 

Registeranmälan

Registeranmälan görs i vår E-tjänst Mina fordon på Fordonsmyndigheten med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel.

Registreringsskyltar för bilar ska inte återlämnas i samband med avställningen. Mer information om försäkring ges av försäkringsbolagen.

Påställning

Med påställning avses ett fordon som registrerats och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonsregistret. Fordonets ägare eller innehavare kan göra en registeranmälan om påställning.

Anmälan om påställning kan göras i vår E-tjänst

Anmälan om påställning av ett fordon kan även göras på Fordonsmyndigheten av fordonets registrerade ägare eller innehavare med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel.

Ägaren eller innehavaren kan ge ett ombud fullmakt att göra anmälan. Om ägaren eller innehavaren själv undertecknar anmälningsdelen kan ombudet lämna anmälan utan fullmakt till Fordonsmyndigheten, men får då inte med sig det utskrivna registreringsbevisets anmälningsdel, utan endast den tekniska delen. Anmälningsdelen sänds till ägaren per post.

Om innehavaren gör en registeranmälan om påställning måste han eller hon få anmälningsdelen från ägaren. Kunden får en ny utskrift av registreringsbeviset med uppgift om påställningen, dock inte om påställningen görs via e-tjänsten.

Anmälan om påställning ska göras innan fordonet tas i bruk.  Anmälan kan inte göras i förväg eller retroaktivt.

Registeranmälan är avgiftsbelagd.