Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Personlig registreringsskylt

En personlig registreringsskylt är en registreringsskylt som kunder själv valt registreringsnummer/tecken för ett visst fordon.

Ansökan om detta görs hos Fordonsmyndigheten via denna blankett.

Information om personlig skylt

  •  Skyltar för bilar kan ha minst två och högst sju tecken. Mellanrum räknas om tecken.
  • Skylt för motorcykel minst två och högst sex tecken. Mellanrum räknas som tecken.
  • Får inte innehålla kombination som kan ingå i vanlig registreringsskylt eller skyltar för diplomatfordon.
  • Alla bokstäver i svenska alfabetet är tillåtet.
  • Skylten för inte ha en beteckning som väcker anstöt eller med för olägenhet.
  • Ingår ett produkt- eller företagsnamn måste man ha skriftligt medgivande från den som äger rätten till namnet, detta bifogas ansökan.

Tillstånd för personlig registreringsskylt gäller i 15 år. Tillståndshavaren måste vara ägare eller innehavare av det fordon vilket skylten används. Tillståndet kan inte säljas, ärvas, överlåtas eller lånas ut.

Vad kostar det?

Tillståndet för personlig registreringsskylt kostar 727 euro. Sedan tillkommer det en avgift för skyltar och dekaler.

För bil 140 euro och motorcykel 105 euro.

Publicerad 8.4.2019
Uppdaterad 30.9.2019