Avvikande öppettider

Till och med 29 oktober har kundtjänst/kassa öppet: måndag 08.15-15.00, tisdag-onsdag 8.00-15.00, torsdag STÄNGT, fredag: 08.00-15.00

Till följd av kraftig underbemanning tvingas vi stänga kundmottagningen en timme tidigare varje dag. 

De kunder som har bokad tid för besiktning eller kör-/teoriprov 15-16 påverkas dock inte utan kommer att kunna tas emot.

Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod och er förståelse.

Information om Fordonsmyndighetens åtgärder rörande Covid-19

Läs här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört med anledning av Covid-19

Ändringar av uppgifter i vattenfarkostregistret

Om uppgifterna i registret behöver ändras, exempelvis vid byte av ägare, innehavare eller motor, ska detta anmälas till Fordonsmyndigheten inom 30 dagar. Även ändringar görs på blanketten ”Anmälan till vattenfarkostregistret” som lämnas till oss tillsammans med tillämpliga bilagor.

Vid ägarbyte fordras en oavbruten kedja av överlåtelseintyg (t.ex. köpebrev) från och med den föregående i registret antecknade ägaren. Om farkosten har varit registrerad utomlands en tid är det tillräckligt med överlåtelseintyg från och med den senaste utländska ägaren. Av det undertecknade överlåtelseintyget måste föremålet för köpet och parterna framgå.

Ändras uppgifterna i registreringsbeviset utfärdar Fordonsmyndigheten ett nytt registreringsbevis. Avgiften uppgår till 15 euro.

Publicerad 24.7.2018
Uppdaterad 15.1.2021