Köpa en CE-märkt båt

Den 16 juni 1998 blev det lag på att alla fritidsbåtar 2,5 till 24 meter långa ska vara CE-märkta. Detta innebär att alla nya och importerade fritidsbåtar ska vara provade och CE-märkta av tillverkaren eller importören. Undantagna är de båtar som fanns på marknaden inom EES-området innan kraven om CE-märkning blev tvingande.

En båt från ett land utanför EES ska vara CE-märkt om den importerades efter den 16 juni 1998. Om båten importerades före detta datum behöver den inte vara CE-märkt. Då bör man som köpare kräva att få se ett dokument som styrker detta. Det kan t.ex. vara en tullhandling, försäkringsbrev, båtplatskvitto eller liknande.

Att en produkt är CE-märkt betyder att den som har ansvaret för CE-märkningen garanterar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälsokrav, miljökrav och säkerhetskrav. Utan CE-märket får produkten inte släppas ut på EES marknaden.

Du som ska köpa en båt som ska vara CE-märkt bör kontrollera att den är CE-märkt och att du vid köpet får med två viktiga handlingar, Försäkran om överensstämmelse och Båtens instruktionsbok. Dessa handlingar, som ska vara på svenska är säljaren skyldig att tillhandahålla.

Båten ska också vara försedd med en tillverkarskylt. Skylten visar vem som är tillverkare, båtens modell, den konstruktionskategori båten är provad efter och max tillåtet personantal. CE-märket ska också finnas på skylten.

Båtar som är CE-märkta ska ha ett skrovidentifikationsnummer, en CIN-kod. Numret är angivet på båtens styrbordssida (högra sidan) i aktern, under relingslisten. CIN-koden visar när, var och av vem båten är byggd. Samma kod ska även finnas på ett dolt ställe i båten. Koden ska bestå av 14 tecken (och kan t.ex. se ut på följande sätt: FI-BUM33005E696).

Om båten blir stulen kan det underlätta för polisen om man har CIN-koden tillgänglig.