Handledare

Privat övningskörning ska ske under uppsikt av en godkänd handledare. Kraven för att bli godkänd som handledare är:

  • måste ha haft körkort och minst fem års erfarenhet av körning av det slag av fordon körningen avser.
  • någon gång under de senaste fem åren genomgått en handledarutbildning på fyra lektioner och godkänts i efterföljande teoriprov

Utan tillstånd att bedriva trafikskola får en handledare undervisa maximalt tre elever per kalenderår.

För att gå handledarutbildningen kontaktar du Ålands trafikskolor. Efter genomgången utbildning ska ett godkänt handledarprov skrivas hos oss på Fordonsmyndigheten. Handledarprovet kostar 20 Euro.

Nästa steg är sedan att ansöka hos Polismyndigheten som handledare. För att kunna göra ansökan krävs att du har din elevs loggbok med dig och att alla uppgifter är ifyllda i denna. Ditt godkända handledarprov och att fordonet är besiktat för övningskörning måste vara i fyllt. När det är klart och din elevs körkortsansökan och körkortstillstånd är beviljat kan Ni börja övningsköra. Elevens och handledarens tillstånd ska medföras vid övningskörningen.

Utrusning vid övningskörning

En mopedbil, traktorbil, personbil eller paketbil som ska användas vid privat övningskörning ska vara utrustad med dubbelkommando till fordonets fotbroms eller ha en separat bromsspak kopplad till fotbromsen samt ha en inre och yttre backspegel avsedd för handledaren. För att du som handledare ska få bäst sikt ska den vara på högersida. I speglarna ska du ha god sikt. Centrera mittenspegeln så att du som handledare varken ser ner i sätet eller upp i taket. Rikta den så att du ser mitten av bakrutan, för att även se sidorna. Den yttre spegeln ska inte peka ner mot vägen, eller upp i himlen. När du justerar spegeln sidledes är en riktlinje att en femtedel av den innersta sidan av spegeln ska täckas av bilen.

Fordonets nödbroms behöver besiktas innan man får börja övningsköra. Besiktning av nödbroms kostar 20 Euro.

Vid privat övningskörning ska fordonet vara försett med en skylt med texten ´´ÖVNINGSKÖR´´ och vid övningskörning med motorcykel eller moped utan täckt kaross ska eleven bära en reflexväst med texten ´´ÖVNINGSKÖR´´ på ryggen. Vid övningskörning med motorcykel eller moped där handledaren färdas i ett annat fordon ska eleven ha anordningar för tvåvägskommunikation med handledaren under körningen och följefordonet ska vara märkt som övningsfordon.