Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsredogörelse för fma.ax

Fordonsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.fma.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, lättläst eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på vår hemsida via detta forumlär eller maila oss: info@fma.ax 

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

 Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med kriterium, beskrivning och nivå (A eller AA)

  • 1.2.5 AA Syntolka videoinspelningar
  • 1.3.5 AA Märk upp vanliga formulärfält i koden
  • 1.4.3 AA Tillräckliga kontraster
  • 1.4.11 AA Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
  • 2.2.1 A Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
  • 2.4.1 A Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
  • 3.1.1 A Ange sidans språk i koden
  • 4.1.1 A Se till att koden validerar
  • 4.1.2 A Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
  • 4.1.3 AA Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Vi arbetar med att så fort som möjligt åtgärda felen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning av fma.ax. Granskningen genomfördes den 15 december 2020.

Senaste bedömningen gjordes den 15 december 2020

Redogörelsen uppdaterades den 16 februari 2021.