​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med Landskapslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för www.fma.ax

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för www.fma.ax och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • PDF-dokument. Alla våra PDF: er har kontrollerats i en tillgänglighetskontroll. Trots det kan det hända att några av dokumenten har brister. Detta kommer systematiskt att åtgärdas

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.fma.ax

Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000

Publicerad 8.4.2019
Uppdaterad 31.8.2020