Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Nya fordon 2020

Statistiken som finns under bilagor är statistik över nya fordon som registrerats på Åland 2020. Uppgifterna som finns med är: fordon, märke, modell, registernummer, tillverkningsnummer, bränsle & Co halt enligt EU-typ.

Publicerad 7.2.2020
Uppdaterad 8.5.2020